Aposta decicida per les empreses turístiques i el turisme

Aposta decicida per les empreses turístiques i el turisme

Des del PSC proposem generar ocupació de qualitat perquè les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital. Els diferents eixos a treballar que ens facilitaran un bon desenvolupament econòmic ja sigui com a persones autònomes, assalariades, empresàries i emprenedores. Des del PSC proposem generar ocupació de qualitat perquè les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital. Els diferents eixos a treballar que ens facilitaran un bon desenvolupament econòmic ja sigui com a persones autònomes, assalariades, empresàries i emprenedores. El principal motor econòmic de Cambrils és el turisme que representa el 49% del seu PIB; i que projecta una imatge de modernitat i d'obertura a la resta de la societat.

Economia i empresa. Activitats productives.

Economia i empresa. Activitats productives.

Promocionarem a les àrees de més intensitat econòmica com nous espais per atreure empreses, apostar per l’emprenedoria tecnològica, el turisme i els serveis avançats projectes empresarials que s’organitzin sota la forma de l'economia social. Promocionarem a les àrees de més intensitat econòmica com nous espais per atreure empreses, apostar per l’emprenedoria tecnològica, el turisme i els serveis avançats projectes empresarials que s’organitzin sota la forma de l'economia social. Aplicarem aquestes propostes d'una manera innovadora, incorporant el coneixement i les tecnologies per a una gestió més eficaç. El teixit productiu i l’escenari internacional han provocat una acceleració dels canvis que viu el mercat de treball. Les transicions laborals cap a sectors de nova creació o d’alta demanda de treballadors i treballadores són cada cop més necessàries i caldrà prestar-hi atenció.

Els centres educatius

Els centres educatius

Detallem el conjunt de mesures a emprendre els propers anys per millorar la qualitat de vida de les persones. CENTRES EDUCATIUS:

Gastronomia i comerç

Gastronomia i comerç

Des de l’administració cal apostar-hi per seguir fent d’aquest sector un dels principals motors del creixement econòmic del país, generador d'ocupació de qualitat. La qualitat i la diversitat del teixit comercial de la nostra ciutat és un dels principals al·licients per a la ciutadania. L’èxit es deu als i les comerciants que, dia a dia, s’esforcen per millorar la competitivitat i sostenibilitat dels seus negocis, integrant els instruments necessaris per donar als ciutadans-consumidors un bon tracte, una especialització i uns productes de qualitat. Però des de l’administració cal apostar-hi per seguir fent d’aquest sector un dels principals motors del creixement econòmic del país, generador d'ocupació de qualitat.

Gent Gran

Gent Gran

Detallem el conjunt de mesures a emprendre els propers anys per millorar la qualitat de vida de les persones. GENT GRAN

Habitatge

Habitatge

Detallem el conjunt de mesures a emprendre els propers anys per millorar la qualitat de vida de les persones. Treballarem pel dret a l’habitatge digne, desplegant un seguit de propostes per millorar la situació actual de Cambrils.

Polítiques adreçades a la millora de la mobilitat i la seguretat

Polítiques adreçades a la millora de la mobilitat i la seguretat

Treballarem per un model de seguretat ciutadana que es fonamenta en una dimensió integral, preventiva i de proximitat. Treballarem per un model de seguretat ciutadana que es fonamenta en una dimensió integral, preventiva i de proximitat, orientada a garantir amb eficàcia els drets i les llibertats del conjunt de la ciutadania. Proposem alhora reforçar i dissenyar accions transversals en tots els àmbits per promocionar l’accessibilitat que afavoreixi a tota la ciutadania: persones amb discapacitat, persones amb mobilitat limitada, persones grans, els pares i mares amb cotxet de nadons… per tal que tothom pugui interaccionar amb l’entorn, amb la cultura, amb l’educació, amb la formació, amb el comerç, amb la salut amb l’oci i amb el lleure.

Polítiques adreçades al foment de l’esport

Polítiques adreçades al foment de l’esport

Les entitats i clubs esportius, amb el seu treball voluntari, representen un dels pilars als de la cohesió i integració de persones en la pràctica esportiva a Cambrils. En base a aquests valors afegits, desenvolupem les nostres propostes esportives municipals. Des del PSC de Cambrils entenem l’esport com a una política transversal i integradora ja que suposa un veritable motor de promoció econòmica i cohesió social, perquè la seva pràctica i difusió suposa, entre d’altres:

Polítiques de territori

Polítiques de territori

Apostem per una millorar les connexions viàries i de circulació dins del municipi de Cambrils. Apostem per una millorar les connexions viàries i de circulació dins del municipi de Cambrils que afecten les infraestructures de:

Salut

Salut

Volem que els serveis públics sanitaris de Cambrils siguin de qualitat. Volem que els serveis públics sanitaris de Cambrils siguin de qualitat:

Sostenibilitat i Medi Ambient

Sostenibilitat i Medi Ambient

Cambrils ha de tendir cap a un municipi ecosostenible amb menor consum d'energia, més electrificat, 100% renovable, en el camí cap a l'autosuficiència energètica i la mobilitat sostenible. Volem accelerar els programes per a la mitigació i adaptació climàtica i l'aposta per un nou model energètic sostenible que actuï com a vector del canvi urbà. Cambrils ha de tendir cap a un municipi ecosostenible amb menor consum d'energia, més electrificat, 100% renovable, en el camí cap a l'autosuficiència energètica i la mobilitat sostenible.

Una administració més àgil

Una administració més àgil

Impulsarem el conjunt d’actuacions que treballin per a la simplificació de la tramitació, tot posant la proximitat en el servei a les persones i la reactivació econòmica com a prioritats del procés de modernització administrativa. Impulsarem el conjunt d’actuacions que treballin per a la simplificació de la tramitació, tot posant la proximitat en el servei a les persones i la reactivació econòmica com a prioritats del procés de modernització administrativa. Reorientarem el conjunt de serveis municipals, optimitzant i reformulant la seva forma de treballar i d’atendre a la ciutadania, per adaptar-se a les noves necessitats ciutadanes i de la societat civil emprenedora i proactiva.

#CambrilsCultura

#CambrilsCultura

Continuarem apostant per la defensa del dret a la cultura, i, en aquest sentit, creiem que la cultura és un instrument per al desenvolupament econòmic, generadora de riquesa i d’ocupació, de competitivitat i d’oportunitats. I un factor d’atracció i dinamització del municipi. Continuarem apostant per la defensa del dret a la cultura, i, en aquest sentit, creiem que la cultura és un instrument per al desenvolupament econòmic, generadora de riquesa i d’ocupació, de competitivitat i d’oportunitats. I un factor d’atracció i dinamització del municipi. Les associacions i entitats de cultura tradicional i popular generen una gran xarxa i són elements de cohesió social i territorial. Per tot això apostem per:

Cambrils 'City friendly'

Cambrils 'City friendly'

Volem un Cambrils de convivència i inclusió social, per això potenciarem les polítiques d’equitat, igualtat de gènere i igualtat d’oportunitats incorporant la perspectiva de gènere de forma transversal. Volem un Cambrils de convivència i inclusió social, per això potenciarem les polítiques d’equitat, igualtat de gènere i igualtat d’oportunitats incorporant la perspectiva de gènere de forma transversal.

Infants i joves

Infants i joves

Donarem suport a programes que apropin el talent i potencialitat professional i competencial dels joves al món empresarial. Ho implementarem fomentant l'emprenedoria social i tecnològica que doni resposta a reptes de les empreses i agents del territori. Donarem suport a programes que apropin el talent i potencialitat professional i competencial dels joves al món empresarial. Ho implementarem fomentant l'emprenedoria social i tecnològica que doni resposta a reptes de les empreses i agents del territori.

Les entitats

Les entitats

Detallem el conjunt de mesures a emprendre els propers anys per millorar la qualitat de vida de les persones. -Recuperar la mostra d’entitats anual

Participació Ciutadana

Participació Ciutadana

-Continuar fomentant l’associacionisme per implicar i activar la ciutadania en assumptes d’interès comunitari

Polítiques socials

Polítiques socials

Treballarem per una societat cohesionada, amb igualtat d’oportunitats per a tothom

Serveis i via pública

Serveis i via pública

Detallem el conjunt de mesures a emprendre els propers anys per millorar la qualitat de vida de les persones. L’urbanisme i l’obra pública ha de servir per cohesionar i vertebrar barris. Creiem en la priorització de la qualitat de vida lligada a la preservació dels espais comuns de la ciutadania com a objectiu central. La preservació de l’espai públic és un bé fonamental en les nostres estratègies de disseny urbà.