Infants i joves


Polítiques per a les persones


Donarem suport a programes que apropin el talent i potencialitat professional i competencial dels joves al món empresarial. Ho implementarem fomentant l'emprenedoria social i tecnològica que doni resposta a reptes de les empreses i agents del territori.

 

-Adequar un espai jove com a punt de trobada i centre d’activitats per els caps de setmana amb zones d’esbarjo, organització de festes, aniversaris, petits concerts...

-Aules verdes al Parc del Pinaret.

-Ampliarem l’oferta d’activitats esportives i lúdiques fora del calendari lectiu.

-Implantarem un servei d’assessorament i formació a empreses sobre avantatges i línies de suport per a la contractació de joves.

-Crearem un segell de reconeixement a empreses que fomenten la contractació de joves.

-Fomentarem l'esperit emprenedor en les etapes escolars i en l'àmbit universitari per impulsar en el jovent el desenvolupament d'iniciatives emprenedores.

-Ajudarem a fomentar l’emprenedoria juvenil en la creació d’empreses i start ups facilitant espais per al seu desenvolupament i acompanyament.