Habitatge


Polítiques per a les persones


Treballarem pel dret a l’habitatge digne, desplegant un seguit de propostes per millorar la situació actual de Cambrils.

-Apostem per l’habitatge social i per la construcció d’habitatges nous

-Elaborarem una diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i l’elaboració d’un pla de futur de polítiques d’habitatge.

-Continuarem apostant per incentivar l’oferta de l’habitatge de lloguer social mitjançant bonificacions

-Crearem programes de lloguer adreçats a joves i a gent gran

-Treballarem per tenir convenis amb entitats financeres que cedeixin habitatges en lloguer

-Promoure habitatges cooperatius en terrenys municipals adreçats a gent gran, joves i famílies.

-Promoure una política de prevenció de conflictes incrementant el control de les ocupacions il·legals i fomentant el bon ús dels habitatges

-Posarem en marxa un servei d'inspecció d'habitatges buits per tal de recuperar-los per al lloguer.

-Ampliarem el Servei de Mediació comunitària per treballar en la prevenció i intervenció de conflictes veïnals.