Cambrils 'City friendly'


Polítiques per a les persones


Volem un Cambrils de convivència i inclusió social, per això potenciarem les polítiques d’equitat, igualtat de gènere i igualtat d’oportunitats incorporant la perspectiva de gènere de forma transversal.

-Lluitarem contra la violència de gènere i acompanyarem les víctimes reforçant el SIAD

-Cambrils com exemple de municipi respectuós i tolerant envers totes les persones.

-Ampliarem la Xarxa de punts lila als esdeveniments festius.

-Incorporarem la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals.

-Visibilització de la figura de la dona als espais públics: noms de carrers, places.

-Continuarem aplicant els plans transversals per la igualtat efectiva entre les dones i els homes

-Disseny de campanyes de sensibilització per aconseguir una igualtat real entre dones i homes

-Treballarem de manera coordinada amb els agents implicats per aconseguir una societat sense violència masclista

-Continuarem impulsant campanyes de civisme i convivència per prevenir un mal ús de l’espai públic i assolir una convivència positiva

-Incrementar les campanyes de coeducació amb el conjunt dels agents educatius per incentivar la igualtat efectiva entre les nenes i els nens.

-Continuarem dissenyant polítiques transversals per donar visibilitat al col·lectiu LGTBI.