Serveis i via pública


Polítiques de territori


L’urbanisme i l’obra pública ha de servir per cohesionar i vertebrar barris. Creiem en la priorització de la qualitat de vida lligada a la preservació dels espais comuns de la ciutadania com a objectiu central. La preservació de l’espai públic és un bé fonamental en les nostres estratègies de disseny urbà.

-Pla de manteniment i millora dels carrers i les zones enjardinades i infantils del municipi.

-Construir nous parcs infantils i zones d’esbarjo a diferents zones de trobada i a les platges

- Recepció de les urbanitzacions privades del municipi perquè les persones que hi viuen gaudeixin de serveis de qualitat.

-Manteniment i millora de la connexió dels km del carril bici de Cambrils.

-Habilitar zones de barbacoa i esbarjo al municipi.

- Redactar projectes de millora integral dels barris

-Obrir els espais municipals a la ciutadania:

-Facilitar els espais municipals a les entitats del municipi.

- Establir jornades de portes obertes a l’Ajuntament i a les instal·lacions municipals obertes a tota la ciutadania.