Economia i empresa. Activitats productives.Promocionarem a les àrees de més intensitat econòmica com nous espais per atreure empreses, apostar per l’emprenedoria tecnològica, el turisme i els serveis avançats projectes empresarials que s’organitzin sota la forma de l'economia social. Aplicarem aquestes propostes d'una manera innovadora, incorporant el coneixement i les tecnologies per a una gestió més eficaç. El teixit productiu i l’escenari internacional han provocat una acceleració dels canvis que viu el mercat de treball. Les transicions laborals cap a sectors de nova creació o d’alta demanda de treballadors i treballadores són cada cop més necessàries i caldrà prestar-hi atenció.

La promoció econòmica impulsada pels municipis ha d’evitar la desaparició d’empreses implantades al territori, ja sigui pel seu trasllat fora de Catalunya o per la seva desaparició, així com oferir atractius que permetin atraure inversions que generin un alt valor afegit i permetin crear llocs de treball de qualitat.

-Desenvolupar i potenciar el polígon industrial Belianes com un nou motor econòmic del municipi

-Incentivar la instal·lació d’empreses i activar l’ampliació del polígon Belianes i la seva promoció.

-Treballarem per generar espais industrials o serveis avançats a la producció puguin continuar mantenint-los per l’important valor afegit que aporten a l’economia local i per la diversificació que brinden a l’economia del territori.

-Simplificació de les tasques i tràmits administratius.

-Consensuar les modificacions del POUM necessàries per atraure inversions cap al municipi, comercials, turístics, logístics, industrials, d’oci i d’habitatge social.

-Apostarem per promoure els clústers d’empreses que generin la capacitat de “compartir valor” per tal d’augmentar la capacitat innovadora i creativa en l’entorn econòmic proper.

-Fomentarem la innovació oberta, els laboratoris urbans (urban labs) i les ciutats intel·ligents (smart cities), per millorar la capacitat tecnològica de Cambrils.

-Propiciarem espais que provoquin la interacció entre inversors, sectors productius i innovadors amb la participació del sector públic i en projectes concertats.

-Revisarem i escurçarem els terminis per a l’obtenció de les llicències d’activitat.

-Comptarem amb les entitats empresarials per definir programes publicoprivats.

-Apostarem per mantenir i ampliar l’assessorament a través del catàleg de serveis del Cambrils Emprèn a les persones emprenedores i empresàries

-Impulsarem un programa integral per a persones menors de 30 anys i majors de 55 anys, adaptat a cada perfil i a les diverses necessitats singulars de Cambrils i realitzarem programes d’ocupació específics per a dones.

-Creació d’uns ens dinamitzador d’esdeveniments municipals per a desenvolupar polítiques de promoció del municipi