Aposta decicida per les empreses turístiques i el turismeDes del PSC proposem generar ocupació de qualitat perquè les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital. Els diferents eixos a treballar que ens facilitaran un bon desenvolupament econòmic ja sigui com a persones autònomes, assalariades, empresàries i emprenedores. El principal motor econòmic de Cambrils és el turisme que representa el 49% del seu PIB; i que projecta una imatge de modernitat i d'obertura a la resta de la societat.

 

- Promourem un model turístic sostenible i accessible, creant nous actius turístics i noves rutes turístiques.

 - Impulsar la promoció i el consum de productes de proximitat amb qualitat.

- Acompanyarem en la transformació digital de les indústries turístiques.

-Potenciar la professionalització dels treballadors dels sectors turístics mitjançant una oferta de formació ocupacional especialitzada en aquests sectors.

-Integrar l’estratègia turística en l’estratègia de la ciutat: integrant la política turística, d’ocupació i promoció econòmica de Cambrils.

-Crearem el segell de qualitat d’empreses locals i elaborarem el Pla de Qualitat del Turisme

-Elaborarem el Programa turístic de Cambrils entre l’Ajuntament i el sector privat i vetllarem pel seu compliment.

-Treballarem generant sinergies i convenis amb al Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci de Vila-seca

-Potenciarem l’increment de la planta hotelera del municipi.

- Col·laborar amb el sector turístic per diversificar i facilitar l’oferta turística durant l’any, impulsant el turisme esportiu.

-Treballarem per ser un referent de slow city: turisme familiar i sostenible.

-Promourem platges temàtiques com atractiu turístic

-Potenciarem les microempreses turístiques amb suport i acompanyament.

-Crearem una targeta turística cultural.

-Instaurarem el servei de lloguer de bicicletes per desplaçar-se pel municipi.

-Ampliarem l’oferta de visites guiades de les vessants turístiques, històriques i agrícoles. 

-Treballarem en cicles per posar en valor la vida marinera a través d’escenificacions parlant de cuina, reparació xarxes, vaixells històrics, vestuari mariner, eines, etc.

-Continuar amb el control de la venda ambulant il·legal, reivindicant una major implicació per part de les forces de seguretat i amb una intervenció integral.

- Apostar per ser un municipi de congressos, convencions i seminaris.