Polítiques socialsTreballarem per una societat cohesionada, amb igualtat d’oportunitats per a tothom

 

-Impulsar i ampliar els programes de suport amb familiars dependents

-Promoure i donar suport als col·lectius de voluntariat i a les associacions d’atenció social

-Ofertarem terrenys per a fer horts urbans

-Crear un espai d’atenció a la diversitat familiar (sense gènere, amb equitat i igualtat)

-Elaborarem una estratègia municipal per a la lluita contra la soledat no desitjada, especialment en les persones grans i aquelles en situació de dependència, amb un enfocament preventiu i comunitari.

-Millorarem l’accés a les activitats de lleure educatiu mitjançant un sistema d’ajuts.

-Vetllarem perquè les famílies amb dificultats puguin accedir als ajuts de menjador i que ningú es quedi sense accés als programes de qualificació inicial i a places d'FP i d’educació postobligatòria

-Protegirem la infància i l’adolescència davant de qualsevol tipus de risc i violència

- Garantirem l’accés a activitats extraescolars i fora del calendari lectiu mitjançant ajuts i tarifacions socials.