Gent Gran


Polítiques per a les persones


GENT GRAN

El col·lectiu de les persones grans és divers, com ho és la societat, amb tres grans grups: les persones de 65 a 74 anys; les de 75 a 84 anys i les sobre envellides de 85 anys endavant, amb unes realitats molt diferents i a les que cal donar respostes diferents.

 

-Crearem circuits saludables a l’aire lliure per la nostra gent gran.

-Facilitarem l’accés als tràmits municipals i donar informació i suport per reduir la bretxa digital.

-Augmentarem els ajuts a la gent gran en despeses bàsiques de la llar

-Promourem Clubs d’autogestió de gent gran: de trobades, per a formacions, excursions…

-Mantindrem i ampliarem els serveis i els projectes de cura a les persones cuidadores posarem en marxa un servei d’informació i atenció a persones cuidadores no professionals.

-Fer visible l’acompanyament a la gent gran mitjançant el voluntariat

-Vetllarem per uns serveis de qualitat i que afavoreixin l’atenció i la proximitat

-Reclamarem a la Generalitat els recursos necessaris per desplegar correctament la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència.

-Exigirem a la Generalitat una programació territorial per a la creació de places residencials per a la gent gran per tal de reduir el gran dèficit actual.