Les entitats


Polítiques per a les persones


-Recuperar la mostra d’entitats anual

-Adequar un local per les entitats de Cambrils.

-Donar visibilitat a les entitats de Cambrils i oferir-los un espai a la web municipal.