Sostenibilitat i Medi Ambient


Polítiques de territori


Volem accelerar els programes per a la mitigació i adaptació climàtica i l'aposta per un nou model energètic sostenible que actuï com a vector del canvi urbà. Cambrils ha de tendir cap a un municipi ecosostenible amb menor consum d'energia, més electrificat, 100% renovable, en el camí cap a l'autosuficiència energètica i la mobilitat sostenible.

 

-Actuacions amb la depuradora per eliminar olors i optimització de la gestió del cicle de l’aigua al nostre municipi.

-Instal·lació de plaques solars en tots els edificis públics que es pugui. Promoure un mínim de rehabilitació energètica d’edificis públics del 6% anual, per avançar cap a edificis de zero emissions.

-Consolidació i promoció de la platja habilitada per a gossos.

-Establir circuits de camins assenyalats per circular pel terme, a peu o en bicicleta.

- Campanyes de conscienciació del reciclatge, ús de l’aigua, subministraments, etc.

-Foment de l’aigua regenerada pels sistemes de reg, neteja de carrers o usos industrials.

- Planificació i renovació urbana sostenible i resilient.

-Bonificacions per l’edificació en la construcció i rehabilitació sostenible i energèticament eficient i autosuficient.

- Promoure la mobilitat sostenible i elèctrica.

- Promourem la transició cap a un nou model energètic urbà amb energia 100% renovable.

- Fomentar la renaturalització de l’espai urbà per augmentar la cobertura vegetal i augmentar la biodiversitat urbana.

- Implantar un Pla de millora vegetal i renaturalització dels medis urbans més densos.