Una administració més àgilImpulsarem el conjunt d’actuacions que treballin per a la simplificació de la tramitació, tot posant la proximitat en el servei a les persones i la reactivació econòmica com a prioritats del procés de modernització administrativa. Reorientarem el conjunt de serveis municipals, optimitzant i reformulant la seva forma de treballar i d’atendre a la ciutadania, per adaptar-se a les noves necessitats ciutadanes i de la societat civil emprenedora i proactiva.

Millorar el control i la gestió dels serveis públics:

-Millorar els serveis de la recollida de brossa, neteja i aigua.

-Crearem una empresa energètica municipal.

-Instaurarem un servei de neteja de proximitat.

 

Modernització de la gestió interna de l’Ajuntament i de la seva organització:

Impulsarem el conjunt d’actuacions que treballin per a la simplificació de la tramitació, tot posant la proximitat en el servei a les persones i la reactivació econòmica com a prioritats del procés de modernització administrativa. Reorientarem el conjunt de serveis municipals, optimitzant i reformulant la seva forma de treballar i d’atendre a la ciutadania, per adaptar-se a les noves necessitats ciutadanes i de la societat civil emprenedora i proactiva.

-Instaurarem la gestió de finestra única al municipi perquè la ciutadania no s’hagi de desplaçar a altres municipis per a fer les gestions amb altres administracions.

-Millorarem l’administració digital de qualitat per facilitar l’accés dels serveis a la ciutadania.

-Establirem la figura del Regidor de Barri com a figura de referència i al servei del ciutadà amb contacte directe amb ell.

-Crearem un canal de comunicació directe entre administració i ciutadania per a difusió d’informació municipal.

-Reestructuració interna dels serveis i de la seva gestió. Organització dels serveis

-Crearem un servei de recerca de fons i subvencions dins de l’Ajuntament.

-Adequacions internes del personal i aplicació de la RLT.

-Incorporarem els patronats de Música, Turisme i Museus dins l’estructura de l’Ajuntament per simplificar les tramitacions i gestions d’aquests serveis.

-Construirem un nou espai amb magatzem que concentri tots els serveis de les brigades municipals.

-Crearem el servei d’intervenció ràpida mitjançant la posada en marxa d’una APP per donar resposta a les mancances i desperfectes de la via pública.

-Mantindrem els nivells de despesa i estalvi per continuar prestant els serveis més necessaris i actuant amb una política inversora que ajudi a la reactivació econòmica dels pobles i ciutats.

-Continuarem aplicant una política financera amb visió a llarg termini, rigorosa, estable, responsable i compromesa amb les necessitats dels cambrilencs i cambrilenques.