Polítiques adreçades a la millora de la mobilitat i la seguretatTreballarem per un model de seguretat ciutadana que es fonamenta en una dimensió integral, preventiva i de proximitat, orientada a garantir amb eficàcia els drets i les llibertats del conjunt de la ciutadania. Proposem alhora reforçar i dissenyar accions transversals en tots els àmbits per promocionar l’accessibilitat que afavoreixi a tota la ciutadania: persones amb discapacitat, persones amb mobilitat limitada, persones grans, els pares i mares amb cotxet de nadons… per tal que tothom pugui interaccionar amb l’entorn, amb la cultura, amb l’educació, amb la formació, amb el comerç, amb la salut amb l’oci i amb el lleure.

 

-Ampliarem l’oferta d’aparcaments i establirem un control de les places vacants per donar a conèixer els espais lliures d’aparcament en cada moment per a disminuir el trànsit de vehicles pel centre.

-Ordenarem l’espai públic en tant que espai de mobilitat, per evitar el conflicte entre el vianant i les diferents formes de transport

-Continuarem amb el disseny de plans locals d’accessibilitat

-“Implantar zones videovigilades” per a determinades zones del municipi.

-Implantarem zones peatonalitzades temporals i fixes.

-Programar formacions als centres educatius sobre l’ús de vehicles de mobilitat personal com ara els ginys elèctrics.

-Revisarem la distribució dels carrils bici a la ciutat, estratègia de mobilitat

-Impulsarem campanyes i actuacions de prevenció en matèria de seguretat viària

-Exigirem l’augment dels recursos necessaris per arribar a tot el territori, per tant, proposarem estudiar l’actual estat del desplegament del Cos del Mossos d’Esquadra, revisant a l’alça el nombre total d’efectius previstos inicialment i adaptant-los a les circumstàncies actuals.

-Redactarem un protocol municipal d’ocupacions irregulars d’habitatges i de conflictes veïnals.

-Reforçarem les mesures de convivència i mediació per prevenir el conflicte

-Establirem un canal de comunicació ràpida d’avisos de sinistres i desperfectes a la via pública.

-Elaborarem un Pla de seguretat als barris.