Participació Ciutadana-Continuar fomentant l’associacionisme per implicar i activar la ciutadania en assumptes d’interès comunitari

-Mantenir els altaveus ciutadans com una eina més d’aprofundiment democràtic creant vincles de confiança entre la política i la ciutadania

-Desplegar campanyes a través del Consell de Cooperació Local com una eina imprescindible per fomentar els valors de justícia social i solidaritat al municipi